• Πως μπορώ να αιτηθώ και να λάβω ηλεκτρονικά ένα πιστοποιητικό κράτησης;

  Για να λάβετε ένα πιστοποιητικό κράτησης θα πρέπει αρχικά να εκδώσετε κωδικούς πιστοποιητικών Για την έκδοση κωδικών πιστοποιητικών επιλέγετε Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και έπειτα Έκδοση Κωδικών Πιστοποιητικών Στην συνέχεια πρέπει να συμπληρώσετε την φόρμα που εμφανίζεται με τα προσωπικά σας διαπιστευτήρια συμπληρώνοντας το ψευδώνυμο, το pin1 και το pin2. Εφόσον τα στοιχεία που συμπληρώσατε είναι σωστά, εμφανίζονται δύο ερωτήσεις που καλείστε να απαντήσετε. Εάν οι απαντήσεις είναι σωστές θα εμφανιστούν τρεις κωδικοί:

  •         Κωδικός πιστοποιητικού κράτησης
  •         Κωδικός βεβαίωσης ηθικού/πειθαρχικού ελέγχου
  •         Κωδικός ιατρικής βεβαίωση

  Στην συνέχεια επιλέγετε από το κεντρικό μενού Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και έπειτα  Επαλήθευση Κωδικού όπου και συμπληρώνετε τον κωδικό πιστοποιητικού κράτησης που σας δόθηκε στο προηγούμενο βήμα. Εάν ο κωδικός είναι σωστός λαμβάνετε ένα pdf αρχείο με τον  πιστοποιητικό  κράτησης σας.

 • Πως μπορώ να αιτηθώ και να λάβω ηλεκτρονικά μια βεβαίωση ηθικού/πειθαρχικού ελέγχου;

  Για να λάβετε μια βεβαίωση ηθικού/πειθαρχικού ελέγχου θα πρέπει αρχικά να εκδώσετε κωδικούς πιστοποιητικών Για την έκδοση κωδικών πιστοποιητικών επιλέγετε Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και έπειτα Έκδοση Κωδικών Πιστοποιητικών Στην συνέχεια πρέπει να συμπληρώσετε την φόρμα που εμφανίζεται με τα προσωπικά σας διαπιστευτήρια συμπληρώνοντας το ψευδώνυμο, το pin1 και το pin2. Εφόσον τα στοιχεία που συμπληρώσατε είναι σωστά, εμφανίζονται δύο ερωτήσεις που καλείστε να απαντήσετε. Εάν οι απαντήσεις είναι σωστές θα εμφανιστούν τρεις κωδικοί:

  •         Κωδικός πιστοποιητικού κράτησης
  •         Κωδικός βεβαίωσης ηθικού/πειθαρχικού ελέγχου
  •         Κωδικός ιατρικής βεβαίωση

  Στην συνέχεια επιλέγετε από το κεντρικό μενού Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και έπειτα  Επαλήθευση Κωδικού όπου και συμπληρώνετε τον κωδικό  βεβαίωσης ηθικού/πειθαρχικού ελέγχου που σας δόθηκε στο προηγούμενο βήμα. Εάν ο κωδικός είναι σωστός λαμβάνετε ένα pdf αρχείο με την βεβαίωση ηθικού/πειθαρχικού ελέγχου.

 • Πως μπορώ να αιτηθώ και να λάβω ηλεκτρονικά μια ιατρική βεβαίωση;

  Για να λάβετε  ηλεκτρονικά μια ιατρική βεβαίωση θα πρέπει αρχικά να εκδώσετε κωδικούς πιστοποιητικών Για την έκδοση κωδικών πιστοποιητικών επιλέγετε Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και έπειτα Έκδοση Κωδικών Πιστοποιητικών Στην συνέχεια πρέπει να συμπληρώσετε την φόρμα που εμφανίζεται με τα προσωπικά σας διαπιστευτήρια συμπληρώνοντας το ψευδώνυμο, το pin1 και το pin2. Εφόσον τα στοιχεία που συμπληρώσατε είναι σωστά, εμφανίζονται δύο ερωτήσεις που καλείστε να απαντήσετε. Εάν οι απαντήσεις είναι σωστές θα εμφανιστούν τρεις κωδικοί:

  •         Κωδικός πιστοποιητικού κράτησης
  •         Κωδικός βεβαίωσης ηθικού/πειθαρχικού ελέγχου
  •         Κωδικός ιατρικής βεβαίωση

  Στην συνέχεια επιλέγετε από το κεντρικό μενού Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και έπειτα  Επαλήθευση Κωδικού όπου και συμπληρώνετε τον κωδικό  ιατρικής βεβαίωσης που σας δόθηκε στο προηγούμενο βήμα. Εάν ο κωδικός είναι σωστός λαμβάνετε ένα pdf αρχείο με την ιατρική βεβαίωση.

 • Πως μπορώ να προγραμματίσω το επισκεπτήριο μου για κάποιον/ους κρατούμενους (για δικηγόρους);

  Για να προγραμματίσετε επισκεπτήριο για κάποιον δικηγόρο επιλέγετε Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και έπειτα Προγραμματισμός επισκεπτηρίων. Εκεί συμπληρώνετε το όνομα και το επώνυμο του δικηγόρου που πρόκειται να σας επισκεφτεί και στην κατηγορία επισκέπτη επιλέγετε Δικηγόρος. Αφού συμπληρώσετε να στοιχεία επιλέγεται Προγραμματισμός επισκεπτηρίων και εμφανίζεται η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψης.

 • Πως μπορώ να προγραμματίσω το επισκεπτήριο μου για κάποιον/ους κρατούμενους (για συγγενείς);

  Για να προγραμματίσετε επισκεπτήριο για κάποιον συγγενή σας επιλέγετε Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και έπειτα Προγραμματισμός επισκεπτηρίων. Εκεί συμπληρώνετε το όνομα και το επώνυμο του συγγενή που πρόκειται να σας επισκεφτεί και στην κατηγορία επισκέπτη επιλέγετε Συγγενής. Αφού συμπληρώσετε να στοιχεία επιλέγεται Προγραμματισμός επισκεπτηρίων και εμφανίζεται η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψης.

 • Που μπορώ να βρω τα στοιχεία επικοινωνίας κάποιου καταστήματος κράτησης;

  Επιλέγοντας Καταστήματα κράτησης από το κεντρικό μενού, εμφανίζεται ένας πίνακας με όλα τα καταστήματα κράτησης. Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας  όπως το τηλέφωνο διεύθυνσης, το τηλέφωνο γραμματείας και το φαξ για κάθε κατάστημα κράτησης. Περισσότερες πληροφορίες για κάθε κατάστημα κράτησης μπορείτε να βρείτε επιλέγοντας από τον πίνακα το κατάστημα ενδιαφέροντος.

 • Που μπορώ να βρω την τοποθεσία κάποιου καταστήματος κράτησης;

  Επιλέγοντας Καταστήματα κράτησης από το κεντρικό μενού, εμφανίζεται ένας χάρτης που περιλαμβάνει όλα τα καταστήματα κράτησης. Εκεί μπορείτε να βρείτε την τοποθεσία του καταστήματος κράτησης που σας ενδιαφέρει. Επίσης από τον πίνακα με τα καταστήματα κράτησης, που εμφανίζεται στην ίδια σελίδα, μπορείτε να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο κατάστημα κράτησης ώστε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για αυτό  καθώς και τον χάρτη με την τοποθεσία του.