Που βρισκόμαστε

Κορυδαλλός, T.K. 18110

Τηλ. δ/νσης: 210-4955648
Τηλ. γραμματείας: 210-4958740
Φαξ: 210-4959824

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ
Χειμερινό Πρόγραμμα
Δευτέρα: 08.00 – 10.30
Τετάρτη: 15.00 – 17.00
Επισκέψεις Ανήλικων Τέκνων:
Επιτρέπονται την Πρώτη και Τελευταία Τετάρτη κάθε μήνα

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΥΝΗΓΟΡΩΝ
Χειμερινό Πρόγραμμα
Δευτέρα: 15.00 – 17.00
Τρίτη: 08.30 – 11.00 & 15.00 – 17.00
Πέμπτη: 08.30 – 11.00 & 15.00 – 17.00
Παρασκευή: 08.30 – 11.00 & 15.00 – 17.00

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ
Καλοκαιρινό Πρόγραμμα
Δευτέρα: 08.00 – 10.30
Τετάρτη: 16.00 – 18.00
Επισκέψεις Ανήλικων Τέκνων:
Επιτρέπονται την Πρώτη και Τελευταία Τετάρτη κάθε μήνα

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΥΝΗΓΟΡΩΝ
Καλοκαιρινό Πρόγραμμα
Δευτέρα: 16.00 – 18.00
Τρίτη: 08.30 – 11.00 & 16.00 – 18.00
Πέμπτη: 08.30 – 11.00 & 16.00 – 18.00
Παρασκευή: 08.30 – 11.00 & 16.00 – 18.00