Που βρισκόμαστε

Κορυδαλλός, T.K. 18110

Τηλ. δ/νσης: 210-4974964
Τηλ. γραμματείας: 210-4960733, 210-4946101
Φαξ: 210-4959108

ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟΥ ΣΥΓΓΕΝΩΝ
Δευτέρα: 15:00 – 17:00
Πέμπτη: 08:30 – 10:30

ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟΥ ΣΥΓΓΕΝΩΝ
(Νέα Πτέρυγα )
Δευτέρα: 08:30 – 10:30
Τετάρτη: 15:00 – 17:00

ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΩΝ
Τρίτη: 08:30 – 11:00
Τετάρτη: 15:00 – 17:00

ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΩΝ
(Νέα Πτέρυγα )
Τρίτη: 15:00 – 17:00
Πέμπτη: 08:30 – 11:00