Που βρισκόμαστε

Τρίπολη, T.K. 22100

Τηλ. δ/νσης: 2710-232160
Τηλ. γραμματείας: 2710-234887
Φαξ: 2710-222271

Για πληροφορίες σχετικά με το επισκεπτήριο συγγενών και συνηγόρων,
παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του καταστήματος.