Που βρισκόμαστε

Διαβατά, T.K. 54012

Τηλ. δ/νσης: 2310-754930
Τηλ. γραμματείας: 2310-754933
Φαξ: 2310-754931

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΕΝΩΝ
Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή
09.00 – 11.00 και 15.00 – 17.00

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ ΣΥΝΗΓΟΡΩΝ
Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή
08.15 – 09.00
Τρίτη-Πέμπτη
08.30 – 11.00 και 15.00 – 17.30