Που βρισκόμαστε

Νεάπολη, T.K. 72400

Τηλ. δ/νσης: 28410-33377
Τηλ. γραμματείας: 28410-33737
Φαξ: 28410-33700

Χειμερινή Περίοδος

ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ
(Θάλαμοι Α,Β,Γ & Διάδρομος Ασφαλείας )
Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή
Πρωί: 08:00 – 11:00
Απόγευμα: 15:00 – 16:30

ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ
(Θάλαμος Γυναικών )
Τρίτη – Πέμπτη – Σάββατο
Πρωί: 08:00 – 09:30
Απόγευμα: 15:00 – 15:45

ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ
(Θάλαμος Ανηλίκων )
Τρίτη – Πέμπτη – Σάββατο
Πρωί: 09:30 – 11:00
Απόγευμα: 15:45 – 16:30

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
Τρίτη: πρωί
Σάββατο: πρωί – απόγευμα

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Τρίτη: απόγευμα
Πέμπτη: πρωί

ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΗΓΟΡΩΝ
Καθημερινά
Πρωί: 08:00 – 11:00
Απόγευμα: 15:00 – 16:30

Θερινή Περίοδος

ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ
(Θάλαμοι Α,Β,Γ & Διάδρομος Ασφαλείας )
Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή
Πρωί: 08:00 – 11:00
Απόγευμα: 15:00 – 18:00

ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ
(Θάλαμος Γυναικών )
Τρίτη – Πέμπτη – Σάββατο
Πρωί: 08:00 – 09:30
Απόγευμα: 15:00 – 16:30

ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ
(Θάλαμος Ανηλίκων )
Τρίτη – Πέμπτη – Σάββατο
Πρωί: 09:30 – 11:00
Απόγευμα: 16:30 – 18:00

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
Τρίτη: πρωί
Σάββατο: πρωί – απόγευμα

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Τρίτη: απόγευμα
Πέμπτη: πρωί

ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΗΓΟΡΩΝ
Καθημερινά
Πρωί: 08:00 – 11:00
Απόγευμα: 15:00 – 18:00