Που βρισκόμαστε

Τηλ. δ/νσης: 27520-21284
Τηλ. γραμματείας: 27520-22802, 27520-21284
Φαξ: 27520-24031, 27520-27763

Ναύπλιο, T.K. 21100

ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟΥ ΣΥΓΓΕΝΩΝ
(Χειμερινή Περίοδος )
Δευτέρα και Παρασκευή
Πρωί: 08:00 – 11:00
Απόγευμα: 15:00 – 17:00
Τετάρτη
Απόγευμα: 15:00 – 17:00

ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟΥ ΣΥΓΓΕΝΩΝ
(Θερινή Περίοδος )
Δευτέρα και Παρασκευή
Πρωί: 08:00 – 11:00
Απόγευμα: 15:00 – 18:00
Τετάρτη
Απόγευμα: 15:00 – 18:00

ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΗΓΟΡΩΝ
(Χειμερινή Περίοδος )
Δευτέρα έως Παρασκευή
Πρωί: 08:00 – 11:00
Απόγευμα: 15:00 – 17:00

ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΗΓΟΡΩΝ
(Θερινή Περίοδος )
Δευτέρα έως Παρασκευή
Πρωί: 08:00 – 11:00
Απόγευμα: 15:00 – 18:00