Που βρισκόμαστε

Μαλανδρίνο, T.K. 33053

Τηλ. δ/νσης: 22660-53053
Τηλ. γραμματείας: 22660-53020, 22660-53060, 22660-53055
Φαξ: 22660-53054

ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ
(Χειμερινή περίοδος )
Τετάρτη
Πρωί: 09:00 – 11:00
Απόγευμα: 15:00 – 17:00
Παρασκευή
Πρωί: 09:00 – 11:00
Απόγευμα: 15:00 – 17:00
Σάββατο
Πρωί: 09:00 – 11:00

ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ
(Θερινή περίοδος )
Τετάρτη
Πρωί: 09:00 – 11:00
Απόγευμα: 15:00 – 18:00
Παρασκευή
Πρωί: 09:00 – 11:00
Απόγευμα: 15:00 – 18:00
Σάββατο
Πρωί: 09:00 – 11:00