Που βρισκόμαστε

Λάρισα, T.K. 41110

Τηλ. δ/νσης: 2410-619915
Τηλ. γραμματείας: 2410-619905, 2410-619905, 2410-627423
Φαξ: 2410-619907

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ
Α Πτέρυγα
Τετάρτη: 15:00 – 16:30
Παρασκευή: 09:00 – 10:30
Β Πτέρυγα
Τετάρτη: 09:00 – 10:30
Παρασκευή: 15:00 – 16:30
Γ Πτέρυγα
Τρίτη: 15:00 – 16:00
Πέμπτη: 09:00 – 10:30
Τμήμα Εργαζομένων
Δευτέρα: 09:00 – 10:30
Πέμπτη: 10:30 – 11:45
Ε Πτέρυγα
Τρίτη: 16:00 – 16:45
Παρασκευή: 10:30 – 11:30