Που βρισκόμαστε

Αγιά Χανίων, T.K. 73100

Τηλ. δ/νσης: 28210-54020
Τηλ. γραμματείας: 28210-46700
Φαξ: 28210-51209, 28210-31259

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΥΓΓΕΝΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΑ)
Δευτέρα
Πρωί: 08:30-10:30 (Όλες οι Α Ακτίνες)
Απόγευμα: 15:00-17:00 (Όλες οι Β Ακτίνες)
Τετάρτη
Πρωί: 08:30-10:30 (Όλες οι Β Ακτίνες)
Απόγευμα: 15:00-17:00 (Όλες οι Α Ακτίνες)
Παρασκευή
Πρωί: 08:30-10:30 (Όλες οι Β Ακτίνες)
Απόγευμα: 15:00-17:00 (Όλες οι Α Ακτίνες)

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΥΓΓΕΝΩΝ (ΕΛΕΥΘΕΡΑ)
Δευτέρα
Πρωί: 08:30-10:30
(Πτέρυγα Α – Ακτίνα β)
(Πτέρυγα Β – Ακτίνες α+β)
(Πτέρυγα Γ – Ακτίνες α+β)
Παρασκευή
Πρωί: 08:30-10:30
Απόγευμα: 15:00-17:00
(Πτέρυγα Α – Ακτίνα α)

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή
Πρωί: 10:30-11:30
Απόγευμα: 17:00-18:00
Τρίτη – Πέμπτη
Πρωί: 08:30-10:30
Απόγευμα: 15:00-17:00
Σάββατο
Πρωί: 10:15-11:00