Που βρισκόμαστε

Κόρινθος, T.K. 20100

Τηλ. δ/νσης: 27410-85464 Φαξ: 27410-71512
Τηλ. γραμματείας: 27410-75001

Χειμερινό Πρόγραμμα

ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟΥ ΣΥΓΓΕΝΩΝ
(Ενήλικων Κρατουμένων)
Δευτέρα: 08:00 – 11:00
Τετάρτη: 15:00 – 17:00
Παρασκευή: 08:00 – 11:00

ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟΥ ΣΥΓΓΕΝΩΝ
(Ανήλικων Κρατουμένων)
Δευτέρα: 15:00 – 17:00
Τετάρτη: 15:00 – 17:00
Παρασκευή: 15:00 – 17:00

ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΩΝ
Δευτέρα έως Πάρασκευή
Πρωί: 08:30 – 11:00
Απόγευμα: 15:00 – 17:00

Θερινό Πρόγραμμα

ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟΥ ΣΥΓΓΕΝΩΝ
(Ενήλικων Κρατουμένων)
Δευτέρα: 08:00 – 11:00
Τετάρτη: 15:00 – 18:00
Παρασκευή: 08:00 – 11:00

ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟΥ ΣΥΓΓΕΝΩΝ
(Ανήλικων Κρατουμένων)
Δευτέρα: 15:00 – 18:00
Τετάρτη: 15:00 – 18:00
Παρασκευή: 15:00 – 18:00

ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΩΝ
Δευτέρα έως Πάρασκευή
Πρωί: 08:30 – 11:00
Απόγευμα: 15:00 – 18:00