Που βρισκόμαστε

Κορυδαλλός, T.K. 18110

Τηλ. δ/νσης: 210-4952078, 210-4950339
Τηλ. γραμματείας: 210-4953323
Φαξ: 210-4955320
Ηλ. Ταχυδρομείο: kory_prison2@sofron.gov.gr

Επισκεπτήριο
Δευτέρα : απόγευμα
Παρασκευή : πρωί