Που βρισκόμαστε

Κομοτηνή, T.K. 69100

Τηλ. δ/νσης: 25310-35450
Τηλ. γραμματείας: 25310-32969
Φαξ: 25310-32968

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΥΓΓΕΝΩΝ
Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή
Χειμερινό Ωράριο
Πρωί: 09.00 – 11.00
Βράδυ: 15.15 – 17.45
Καλοκαιρινό Ωράριο
Πρωί: 09.00 – 11.00
Βράδυ: 15.15 – 17.45

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΥΝΗΓΟΡΩΝ
Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή
Καθ’όλη τη διάρκεια του έτους
Πρωί: 08.30 – 09.00
Τρίτη-Πέμπτη
Χειμερινό Ωράριο
Πρωί: 08.30 – 11.00
Βράδυ: 15.15 – 17.45
Καλοκαιρινό Ωράριο
Πρωί: 08.30 – 11.00
Βράδυ: 15.15 – 17.45