Που βρισκόμαστε

Νιγρίτα, T.K. 62200

Τηλ. δ/νσης: 23220-25841
Τηλ. γραμματείας: 23220-25856, 23220-25843, 23220-25853
Φαξ: 23220-25849, 23220-25853

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΥΓΓΕΝΩΝ
Δευτέρα Β Πτέρυγα: 09:00 – 11:00
Τετάρτη Γ Πτέρυγα: 09:00 – 11:00
Παρασκευή Δ Πτέρυγα: 09:00 – 11:00

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΥΝΗΓΟΡΩΝ
Τρίτη και Πέμπτη: 09:00 – 11:00

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Σάββατο: 09:00 – 11:00