Που βρισκόμαστε

Τηλ. δ/νσης: 24620-30090
Τηλ. γραμματείας: 24620-30080, 24620-30020, 24620-30021
Φαξ: 24620-30070

Γρεβενά, T.K. 51100

Επισκεπτήριο συγγενών
(Χειμερινή Περίοδος)
Τρίτη
09:00 με 10:00 Πτέρυγες Α” – Β” – Γ”
10:00 με 11:00 Πτέρυγες Δ” – Ε” – ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΑ
15:00 με 16:00 Πτέρυγες Δ” – Ε” – ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΑ
16:00 με 17:00 Πτέρυγες Α” – Β” – Γ”

Επισκεπτήριο συγγενών
(Χειμερινή Περίοδος)
Παρασκευή
09:00 με 10:00 Πτέρυγες Δ” – Ε” – ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΑ
10:00 με 11:00 Πτέρυγες Α” – Β” – Γ”
15:00 με 16:00 Πτέρυγες Α” – Β” – Γ”
16:00 με 17:00 Πτέρυγες Δ” – Ε” – ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΑ

Επισκεπτήριο συγγενών
(Θερινή Περίοδος)
Τρίτη
09:00 με 10:00 Πτέρυγες Α” – Β” – Γ”
10:00 με 11:00 Πτέρυγες Δ” – Ε” – ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΑ
16:00 με 17:00 Πτέρυγες Δ” – Ε” – ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΑ
17:00 με 18:00 Πτέρυγες Α” – Β” – Γ”

Επισκεπτήριο συγγενών
(Θερινή Περίοδος)
Παρασκευή
09:00 με 10:00 Πτέρυγες Δ” – Ε” – ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΑ
10:00 με 11:00 Πτέρυγες Α” – Β” – Γ”
16:00 με 17:00 Πτέρυγες Α” – Β” – Γ”
17:00 με 18:00 Πτέρυγες Δ” – Ε” – ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΑ