Που βρισκόμαστε

Ελεώνας Θηβών, T.K. 32200

Τηλ. δ/νσης: 22620-73030
Τηλ. γραμματείας: 22620-89874, 22620-89803, 22620-72177, 22620-71941, 22620-72142
Φαξ: 22620-71222, 22620-71494

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ – ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
Δευτέρα
Απόγευμα: 15:00 – 17:30
Τετάρτη
Απόγευμα: 15:00 – 17:30
Παρασκευή
Πρωί: 09:30 – 11:00
Απόγευμα: 15:00 – 17:30
Τεκνα έως 16 ετών:
09:30 – 11:00
15:00 – 17:30

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΥΝΗΓΟΡΩΝ
Δευτέρα – Παρασκευή
Πρωί: 09:30 – 11:30
Απόγευμα: 15:00 – 17:30