Που βρισκόμαστε

Χαλκίδα, T.K. 34100

Τηλ. δ/νσης: 22210-83277
Τηλ. γραμματείας: 22210-83208, 22210-83271
Φαξ: 22210-83260

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΕΝΩΝ
Χειμερινή Περίοδος
Δευτέρα
Απόγευμα: 15.00 – 16.30 (κλειστό)
Τετάρτη
Πρωί: 09.00 – 11.00 (κλειστό)
Απόγευμα: 15.00 – 16.30 (κλειστό)
Παρασκευή
Πρωί: 09.00 – 11.00 (κλειστό)
Σάββατο
Πρωί: 08.30 – 10.00 (κλειστό)
Πρωί: 10.00 – 12.00 (ανοικτό)

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Χειμερινή Περίοδος
Τρίτη
Πρωί: 09.00 – 11.00
Απόγευμα: 15.00 – 16.30
Πέμπτη
Πρωί: 09.00 – 11.00
Απόγευμα: 15.00 – 16.30
Παρασκευή
Πρωί: 15.00 – 16.30

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΕΝΩΝ
Θερινή Περίοδος
Δευτέρα
Απόγευμα: 16.30 – 18.00 (κλειστό)
Τετάρτη
Πρωί: 09.00 – 11.00 (κλειστό)
Απόγευμα: 16.30 – 18.00 (κλειστό)
Παρασκευή
Πρωί: 09.00 – 11.00 (κλειστό)
Σάββατο
Πρωί: 08.30 – 10.00 (κλειστό)
Πρωί: 10.00 – 12.00 (ανοικτό)

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Θερινή Περίοδος
Τρίτη
Πρωί: 09.00 – 11.00
Απόγευμα: 16.30 – 18.00
Πέμπτη
Πρωί: 09.00 – 11.00
Απόγευμα: 16.30 – 18.00
Παρασκευή
Πρωί: 16.30 – 18.00