Που βρισκόμαστε

Αυλώνα, T.K. 19011

Τηλ. δ/νσης: 22950-42772
Τηλ. γραμματείας: 22950-42771, 22950-42773
Φαξ: 22950-42775

Χειμερινό Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΥΝΗΓΟΡΩΝ
Καθημερινά πλην Σαββάτου Κυριακής και αργιών
Πρωϊνές ώρες: από 09:00 έως 11:00
Απογευματινές ώρες: από 15:00 έως 17:00

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΥΓΓΕΝΩΝ
Δευτέρα: από 15:00 έως 17:00
Τετάρτη: από 15:00 έως 17:00
Παρασκευή: από 09:00 έως 11:00

ΏΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
Πρωϊνές ώρες: από 09:00 έως 11:00
Απογευματινές ώρες: από 15:00 έως 17:00

Θερινό Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΥΝΗΓΟΡΩΝ
Καθημερινά πλην Σαββάτου Κυριακής και αργιών
Πρωϊνές ώρες: από 09:00 έως 11:00
Απογευματινές ώρες: από 16:00 έως 18:00

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΥΓΓΕΝΩΝ
Δευτέρα: από 16:00 έως 18:00
Τετάρτη: από 16:00 έως 18:00
Παρασκευή: από 09:00 έως 11:00

ΏΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
Πρωϊνές ώρες: από 09:00 έως 11:00
Απογευματινές ώρες: από 16:00 έως 18:00