Που βρισκόμαστε

Αλμυρός, T.K. 37100

Τηλ. δ/νσης: 24220-51237
Τηλ. γραμματείας: 24220-51233
Φαξ: 24220-51377

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Τετάρτη-Σάββατο
Πρωί: 10:00 – 12:00
Απόγευμα: 15:00 – 17:00

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Τετάρτη-Σάββατο
Πρωί: 10:00 – 12:00
Απόγευμα: 15:00 – 17:00

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
Τετάρτη-Σάββατο
Ώρες: 12:00 – 14:00