Που βρισκόμαστε

Τίρυνθα, T.K. 21100

Τηλ. δ/νσης: 27520-22930
Τηλ. γραμματείας: 27520-28051, 27520-26204
Φαξ: 27520-27763

ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
(ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
Δευτέρα-Παρασκευή
Πρωί: 08:30 – 11:30
Απόγευμα: 14:30 – 16:30
Τετάρτη
Μόνο πρωί: 08:30 – 11:30

ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
(ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
Δευτέρα-Παρασκευή
Πρωί: 08:30 – 11:30
Απόγευμα: 16:30 – 19:30
Τετάρτη
Μόνο πρωί: 08:30 – 11:30

ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΗΓΟΡΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
(ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
Δευτέρα-Παρασκευή (πλην αργιών)
Πρωί: 08:30 – 11:30
Απόγευμα: 14:30 – 16:30

ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΗΓΟΡΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
(ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
Δευτέρα-Παρασκευή (πλην αργιών)
Πρωί: 08:30 – 11:30
Απόγευμα: 16:30 – 19:30